• Address No.76 Xinda Rd.,Fenshui,Zhoutie Town,Yixing City,Jiangsu Province,China
  • Email allen@zozen.com
Menu

PRODUCT CENTER

WNS series gas-fired (oil-fired) steam boiler

WNS series gas-fired (oil-fired) steam boiler

Product capacity: 1-20 t/h

Working pressure: 1-20 t/h

SZS series gas-fired (oil-fired) hot water boiler

SZS series gas-fired (oil-fired) hot water boiler

Product capacity: 7-116 MW

Working pressure: 7-116 MW

WNS series gas-fired (oil-fired) hot water boiler

WNS series gas-fired (oil-fired) hot water boiler

Product capacity: 0.7-14 MW

Working pressure: 0.7-14 MW

SZS series gas-fired (oil-fired) steam boiler

SZS series gas-fired (oil-fired) steam boiler

Product capacity: 10-100 t/h

Working pressure: 10-100 t/h

DZL series coal-fired steam boiler

DZL series coal-fired steam boiler

Product capacity: 2 – 20t/h

Working pressure: 2 – 20t/h

DHL series coal-fired steam boiler

DHL series coal-fired steam boiler

Product capacity: 20-75 t/h

Working pressure: 20-75 t/h

SHX coal-fired CFB (circulating fluidized bed) steam boiler

SHX coal-fired CFB (circulating fluidized bed) steam boiler

Product capacity: 10 - 75 t/h

Working pressure: 10 - 75 t/h

DHX coal-fired CFB (circulating fluidized bed) steam boiler

DHX coal-fired CFB (circulating fluidized bed) steam boiler

Product capacity: 35-75 t/h

Working pressure: 35-75 t/h

SZL series coal-fired steam boiler

SZL series coal-fired steam boiler

Product capacity: 4-35 t/h

Working pressure: 4-35 t/h

DZL series coal-fired hot water boiler

DZL series coal-fired hot water boiler

Product capacity: 1.4-14 MW

Working pressure: 1.4-14 MW

DZL series biomass-fired steam boiler

DZL series biomass-fired steam boiler

Product capacity: 2 – 20t/h

Working pressure: 2 – 20t/h

DHX coal-fired CFB (circulating fluidized bed) hot water boiler

DHX coal-fired CFB (circulating fluidized bed) hot water boiler

Product capacity: 58-116 MW

Working pressure: 58-116 MW

SZL series coal-fired hot water boiler

SZL series coal-fired hot water boiler

Product capacity: 2.8-29 MW

Working pressure: 2.8-29 MW

DHL series biomass-fired steam boiler

DHL series biomass-fired steam boiler

Product capacity: 20-75 t/h

Working pressure: 20-75 t/h

SZL series biomass-fired steam boiler

SZL series biomass-fired steam boiler

Product capacity: 4-35 t/h

Working pressure: 4-35 t/h

SZL series biomass-fired hot water boiler

SZL series biomass-fired hot water boiler

Product capacity: 2.8-29 MW

Working pressure: 2.8-29 MW

DZL series biomass-fired hot water boiler

DZL series biomass-fired hot water boiler

Product capacity: 1.4 - 14 MW

Working pressure: 1.4 - 14 MW

YQ(Y)L series gas-fired/oil-fired thermal fluid heater

YQ(Y)L series gas-fired/oil-fired thermal fluid heater

Product capacity: 7000-29000 KW

Working pressure: 7000-29000 KW

YLW series coal-fired/biomass-fired thermal fluid heater

YLW series coal-fired/biomass-fired thermal fluid heater

Product capacity: 1400-29000 KW

Working pressure: 1400-29000 KW

YQ(Y)W series gas-fired/oil-fired horizontal thermal fluid heater

YQ(Y)W series gas-fired/oil-fired horizontal thermal fluid heater

Product capacity: 700-14000 KW

Working pressure: 700-14000 KW

SHX coal-fired CFB (circulating fluidized bed) hot water boiler

SHX coal-fired CFB (circulating fluidized bed) hot water boiler

Product capacity: 7 - 91MW

Working pressure: 7 - 91MW

RYQ series molten salt heater

RYQ series molten salt heater

Product capacity: 1200-35000 KW

Working pressure: 1200-35000 KW